Doelstellingen zijn zo belangrijk in je bedrijf, elk jaar probeer ik opnieuw mijn doelstellingen te bepalen, zo ga ik gericht te werk en weet ik waar ik sta in mijn bedrijf.

Ik zie wel hoe het loopt is geen goed begin!

Het is belangrijk dat je jezelf een doel voor je salon stelt dat haalbaar is, maar nog net niet bereikbaar. Op deze manier wordt je innovatief en creatief. Je zult terugkijkend niet gedacht hebben dat je einde van het jaar je doelstelling zou halen. Ik stel een doel per jaar, maar splits dit ook op in een half jaar en monitor per kwartaal of ik op de goede weg ben.Het doel dat je stelt kan heel divers zijn. Je wilt in ieder geval altijd meer van iets dat je al hebt. Elk doel vraagt een andere aanpak.

Een jaar wordt altijd beïnvloed het is nooit stabiel. In de zomer heb je minder klanten in de winter heb je meer klanten. Iedereen wilt voor de Kerst nog een naar de schoonheidsspecialist terwijl in de zomer men lekker op vakantie is. Belangrijk is dat je hier ook rekening mee houdt bij het stellen van je doelen. Vaak kan je leverancier je hier ook bij helpen. Zij kennen immers de succesvolle en minder goede verhalen.

Zorg ook dat je goed naar de markt kijkt. Loopt de omzet inde beauty branche terug, stel je dan geen verdubbeling van de omzet voor dat is niet realistisch. Wellicht kun je wel groeien, maar minder hard dan in een goede markt. Kortom maak je doelstelling dus altijd SMART (specifiek, meetbaar,acceptabel, realistisch en tijdgebonden). Als je vanuit deze gedachte je doelstelling stelt kun je eigenlijk nooit misgaan.

Om je doelstellingen te behalen adviseer ik de module SMART te gebruiken.

Specifiek
Om een doel specifiek te maken stellen we de W-vragen
Wat wil je bereiken?
Wie is er bij betrokken?
Waar gaat het gebeuren?
Wanneer gebeurt het?
Waarom wil je het bereiken?

Meetbaar
Formuleer je doel zodanig dat het meetbaar is, dat wil zeggen: inclusief de hierboven genoemde specifieke cijfers. Om doelen meetbaar te maken, moet je data beschikbaar hebben. Als je meer omzet wilt behalen, moet je dus eerst jouw huidige omzet goed in kaart hebben. Je kunt eventueel een nulmeting houden om een startpunt te bepalen.

Acceptabel
De A staat ook wel voor Aanwijsbaar of Actiegericht. Vragen zijn daarbij?

Is het voor jezelf haalbaar?

Is er voldoende draagvlak om het doel te behalen?

Is het actiegericht en leidend tot resultaat? LET OP: het gaat niet om de acties zelf maar om het resultaat!


Realistisch
Realistisch

Is het doel haalbaar, geeft het voldoende uitdaging. Een doel moet niet te makkelijk zijn maar ook niet te moeilijk. Vragen zijn:

Is het doel haalbaar voor mij en/of anderen?

Zijn de inspanningen niet te hoog of te laag?

Staan de inspanningen in relatie met het resultaat?

Tijdgebonden